• Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim pojmovima nauke o jeziku.
  • Osnovni cilj ovog kolegija jeste da studenti ovladaju znanjima iz fonetike i fonologije standardnih jezika na štokavskoj osnovi: bosanskog, hrvatskog i srpskog i ovladaju teorijskim podacima o akcentu.